Stichting 55+ Actief Gramsbergen

    Nieuwsbrief

Gramsbergen, 16 januari 2023

 

Beste mensen,

 

Het bestuur van de Stichting 55+ actief wenst u allen een heel goed en gezond 2023

Uitnodiging.

Wij nodigen u van harte uit op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op:

Vrijdag 27 januari 2023 om 14.00 uur in MFC “De Binder”

Entree voor leden  € 5,00  per persoon en voor niet leden € 7,00 per persoon, inclusief koffie/thee met koek, een drankje en een hapje.

 

De agenda voor deze middag ziet er als volgt uit:

  1. Opening en herdenking
  2. Jaarverslag secretaris
  3. Jaarverslag penningmeester
  4. Verslag kascontrolecommissie
  5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
  6. Bestuurswisseling
  7. Rondvraag
  8. Korte pauze voor een drankje en een hapje
  9. Lezing over de Brandweer door twee plaatsgenoten.

 

Terugblik

Vrijdag 2 december hebben wij samen met een heel feestelijke bijeenkomst het 50 jarig bestaan van de Stichting gevierd. Op die avond werd ook door Mevrouw Gerda Cuperus (voormalig voorzitter) het nieuwe logo onthuld. En daarna was het feest met de dames van Twee recht Twee averecht, waarbij alle aanwezigen enorm hebben genoten van alle liedjes en humoristische sketches.

We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.


Klaverjassen seizoen 2023.

Op dinsdagavond 10 januari j.l. zijn we weer van start gegaan met de nieuwe competitie 2023.Het deelnemersveld bestaat uit 40 klaverjassers.

Nieuwe deelnemers en/of introducees zijn van harte welkom.

Voor het volledige speelschema voor de komende maanden zie: https://www.gramsbergen55plus.nl/282159902/282159926 , of informeer bij Gerrit Jonkeren 0524-561928.


Tot slot

Graag tot ziens op vrijdagmiddag 27 januari om 14.00 uur in de Binder.

 

Wij wijzen ook vast op de contactmiddag op 8 februari a.s. om 14.00 uur voor contactpersonen en vrijwilligers en op de volgende bijeenkomst van 24 februari 19.30 uur.

 

Het bestuur.